Wie was Johan Herman Isings?

Johan Herman Isings

historieschilder en ilustrator.

31 juli 1884 – 19 augustus 1977.

De 76 jarige J.H.Isings bezig met een schilderij voor de schoolplaat ,, Binnenkomende vloot voor Amsterdam, omstreeks 1665.

 

Hieronder een korte biografie van Johan Herman Isings.

Met dank aan de heer Jan A. Niemeijer voor het mogen gebruiken van gegevens uit het onderstaand boekwerk over het leven en zijn werken van J.H.Isings.

J.H.Isings , historieschilder en illustrator.

Door Jan A.Niemeijer.

Bibliografie samengesteld door de heren A.Hörst en A.Huizinga.

Uitgave Uitgeverij Kok Kampen.

 

Ook veel dank verschuldigd aan de Isings verzamelaar heer A.Hörst.

Door het beschikbaar stellen van materiaal en gegevens uit zijn verzameling.

En mij heeft willen helpen met zijn kennis over de werken van J.H.Isings.

De heer A.Hörst heeft inmiddels zijn verzameling geschonken aan Museum oud Soest te Soest , http://www.oudsoest.nl.

 

Foto uit 1898.

 

Afbeelding J.H.Isings Jr. ong. 36 jaar.

 

Foto 1958.

 

Johan Herman Isings, geboren 31 Juli 1884 te Amsterdam.

Zoon van Johan Herman Isings en Alida Timmermans.

Hij is no. elf van de dertien kinderen uit dit gezin.

Zijn loopbaan begint op 13 jarige leeftijd als manusje van alles ( duvelstoejager)bij een decoratieschilder.

Hij gaat verder als technisch tekenaar bij Landre en Glinderman, daar leert hij een zekere manier van precies werken.

Hij gaat ’s avonds lessen volgen aan de Tekenschool voor Kunstambachten en krijgt daar les van George Rueter en J.Visser Jr.

In deze periode gaat hij op maandag langs de vitrines van grote kunsthandels om daar de schilderijen en aquarellen van verschillende grote kunstschilders te zien.

Hij bezoekt de zogenaamde “tijdzaal” van de Telegraaf om daar de buitenlandse bladen te raadplegen ,die vol stonden met afbeeldingen van de oorlog in Transvaal.

Van deze platen in die bladen leerde hij meer ,, zoals hij zelf “vertelde dan van de schilderijen in de vitrines van de kunsthandel.

Omdat deze platen volgens hem op fascinerende wijze dramatische gebeurtenissen weergaven.

Een ander groot voorbeeld was voor hem de illustrator en historie schilder Charles Rochussen, die bekend is geworden door zijn weergave van veldslagen, legerstoeten en andere gegroepeerde afbeeldingen.

In 1903 op 19 jarige leeftijd maakt Isings tekeningen voor het weekblad Timotheus , deze werden afgebeeld bij de verhalen van L.Penning ,over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika.

In deze periode begint de loopbaan van Isings als boekillustrator ,want zijn tekeningen worden opgenomen in het boek ,, De overwinnaar van Nooitgedacht ” .In deze periode krijgt Isings ook lesssen van de bekende aguarellist professor N. van der Waaij.

En vanaf deze tijd tot in 1970 ,als hij zijn laatste aquarel ,, Columbus neemt Guanahani in bezit “,onstaat er een langdurige relatie.In deze periode zijn er honderden boeken geïllustreerd en bijbels voor kinderen en ouderen door hem getekend e.d.

Zie hiervoor de verschillende rubrieken op deze site en er komen nog steeds illustraties naar voren in boeken en schoolboekjes die nog niet zijn vermeld.

18 Februari 1909 , treedt Isings in het huwelijk te Amsterdam met Clasina Elisabeth Maria van den Dungen.

Ze gaan in Soest wonen aan de Kolonieweg waar ze een huis hebben laten bouwen.

In deze periode komen Isings en Jetses ( woonachtig in Zeist eerst aan de Tulpstraat en later aan de Bergweg) met elkaar in contact en waar een levenslange vriendschap uit ontstaat. Ook wordt Isings door Jetses met de Uitgeverij J.B.Wolters in contact gebracht en daar uit ontstaat eigenlijk een vast dienstverband.Terwijl Isings toch zelfstandig bleef zodat hij ook zijn werk voor anderen kon blijven verrichten.Ook hebben deze beide schilders / illustratoen een zelfde raakvlak wat zij beiden als hun lievelingswerk zouden noemen.Bij Isings is dat het boek Zestig Bijbelplaten en bij Jetses zijn dat de afbeeldingen voor de twee delen van het Groot Vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis van Anne de Vries.

In 1911 verschijnt de eerste schoolplaat genaamd ,, Op den Dam, omstreeks 1665 “, uit de serie ,, Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis”, uitgegeven door J.B.Wolters te Groningen , in totaal maakte Isings 43 platen voor deze serie.

In 1913 wordt zijn zoon Herman Johan geboren en overlijdt in 1916.

29 mei 1916 een tweeling geboren en vrijwel direct na de geboorte overleden.

Op 23 oktober overlijdt aan de ziekte tbc zijn vrouw Clasina Elisabeth Maria van den Dungen, op 31 jarige leeftijd.

Isings gaat een anderhalf jaar weg uit Soest en gaat bij zijn vriend Jetses te Zeist wonen ,en later bij zijn ouders in Amsterdam om deze klap te boven te komen.

30 april 1918 treed Isings voor de tweede maal in het huwelijk met Elisabeth Helena Petronella Niesten.

15 februari 1919 is geboren dochter Clasina.

31 januari 1922 de geboorte van hun tweede dochter Hermine.

17 maart 1923 de geboorte van hun zoon Johannes.

29 april 1971 overlijdt zijn vrouw Elisabeth .

In december 1973 verstuurt Wolters-Noordhoff als relatie geschenk een boekje, getiteld Isings – realist van de verbeelding, door Alfred Kossman.

 

Bijlage van bovenstaand boekje.

 

1974. Isings op negentigjarige leeftijd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1975-1976 , uitgave van de 5 delen Gulden Sporen, met 40 afbeeldingen.

De Vuurbaak te Groningen.

15 januari 1976 ,de uitzending van de televisie-documentaire ,, De schoolplaten van J.H.Isings ” door de E.O. met daarin een uitgebreid interview door Jan A.Niemeijer.

 

19 augustus 1977 overleden op 93 jarige leeftijd te Soest.

Adv. uit Trouw 24 augustus 1977.

 

1982 Een overzichtsexpositie in het Centraal Museum Utrecht en in het Drents Museum Assen , genaamd ,, De geschiedenis gekleurd , bij deze gelegenheid werd er een catalogus uitgegeven waarin een mooi overzicht werd weergegeven van de Historische school/wandplaten.

In 1984 , Isings – Bekend en onbekend , een uitgave van het Comite J.H.Isings 1884-1984.Ter gelegenheid van het feit dat Johan Herman Isings honderd jaar geleden geboren werd.

 

 

Voor een uitgebreide Bibliografie van en over J.H. Isings verwijs ik u graag naar het boekJ.H.Isings , historieschilder en illustrator.

error: Content is protected !!