Andere Uitgaven J.H Isings

Geachte Lezer – es.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

Nederlandsche Onderwijzers Propagandaclub voor drankbestrijding.

Vriend of vijand.

2 illustraties van Isings.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

2e druk-1928.

 

Onze politieke partijen.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

7 illustraties van Isings.

C.J.van Koetsveld.

D.Bolle – Rotterdam 1905.

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

Isings 1924.

Uit de zorgen van het zaaien – Uit het zwoegen van het ploegen – Wast de weelde die wij maaien.

Uitgaaf van N.Samson te Alphen a.d. Rijn – no. 478.

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

Zelfde illustratie als bovenstaand Getuigschrift .

Maar zonder signering Isings en jaartal.

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

De Godvrezende Samuel – Het dienstmeisje van Naamans vrouw.

Uitgave van Bosch & Keuning N.V. Baarn.

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

De Godvrezende Samuel – Het dienstmeisje van Naamans vrouw.

School met de Bijbel te Wapenveld.

Uitgereikt aan Stoffer Langenberg de 12 Juli 1962.

 

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

De Godvreezende Samuel – Het Joodsche dienstmeisje van Naamans vrouw.XI ’07.

School met den Bijbel te Deinum.

Uitgereikt aan Pieter de Graaf, Deinum den 3 April1911.

Uitgave van D.A.Daamen te ’s Gravenhage.

 

Beschrijving van voorstelling van bovenstaand en onderstaand Getuigschrift.

 

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

De Godvreezende Samuel – Het Joodsche dienstmeisje van Naamans vrouw.XI ’07.

Uitgave van de Ned.Herv. School te Stroe.

Uitgave van D.A.Daamen te Rotterdam.

 

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

De Godvreezende Samuel – Het Joodsche dienstmeisje van Naamans vrouw.XI ’07.

 

Getuigschrift getekend door J.H.Isings.

Bouwen – Verzorgen – Wakkerheid – Trouw.

Uitgave van N.Samsom N.V. Te Alphen A.G.Rijn.

 

Herinneringskaartje bezoek zondagschool.

De engel bij de herders.

Deze Aquarel is ook afgebeeld in De wereldweg der kerk.

Kerkgeschiedenis.

Door H.te Merwe ( N.Heinen).

Naamloze Vennootschap W.D.Meinema – Delft 1956.

 

Gedenkplaat 1813 – 1913.

De erfprins Willem Frederik komt voor Scheveningen aan.

Met 8 aparte plaatjes van Isings.

G.F.Callenbach – Nijkerk 1913.

 

Kerstplaat Interneringskamp Zeist 1916.

Met afbeeldingen van Isings en C.Jetses.

 

Gedenkplaat 1898 – 1923.

Regeeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.

Uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin ,

6 September 1923.

Drukkerij G.C.Callenbach – Nijkerk 1923.

Beschrijving van bovenstaande afbeelding.

Door J.H.Isings Jr. te Soest April 1923.

Met dank aan Y.Hanssen deze beschrijving gekregen.

Nederland’s Verleden.

 

Afbeelding van 1 van de 18 platen uit bovenstaand mapje.

Koningin Wilhelmina’s ,, Blijde incomste ” te Amsterdam , Sept.1898.

Van Leer – Amsterdam.

 

Gezegend en ten zegen.

Van de groene naar de zilveren bruiloft onzer geliefde Koningin

Wilhelmina der Nederlanden.

Door Johanna Breevoort.

J.M. Breedée’s U.M. – Rotterdam.

Afbeeling in dit boek van het Uitgeversmerk van J.M.Bredée’s.

Jezus Mijn Banier.

Getekend door J.H.Isings.

Onze Kroonprinses.

Hetzelfde beeldmerk van J.H.Isings als bovenstaand boek.

Voor Jong-Nederland op den Achttienden verjaardag van,

H.K.H. Juliana Prinses van Oranje Nassau , Hertogin van Mecklenburg.

1909 – 30 April – 1927.

Door Betsy.

J..M. Breedée’s U.M. – Rotterdam.

 

error: Content is protected !!