Bijbelvertellingen – Bijbelplaten – Kalenderschilden

Kinderbybel vir die Huisgesin.

Afbeelding van Derde uitgawe.

Bewerk na die Hollandse uitgawe van

J.C. de Koning deur Dr. H.A.Steyn.

Tekenings deur J.H.Isings.

Uitgewers: J.L.van Schaik , B.PK. Pretoria 1942.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

De Bijbelsche Geschiedenissen.

Omslag en 61 teekeningen van Isings.

In vertelling door W.G.van de Hulst.

Te Rijswijk ( ZH ),bij H.J Spruyt – 1918.

Oorspronkelijk uitgegeven in losse afleveringen.

Ook 2 deeltjes uitgegeven als schooluitgave onder de titel ,, Vertellingen uit de Bijbel.

H.J.Spruyt te Rijswijk 1931.

Ook een schooluitgave in 3 delen ,, De Bijbelsche Geschiedenissen.

H.J.Spruyt te Amsterdam 1923.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Deze afbeelding is van de Vijftiende druk 1965.

Spruyt ,van Mantgem & De Does nv. te Leiden.

Bijbelsche Geschiedenissen.

Omslag en 61 teekeningen van J.H. Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

De Heilige Historie.

Aan kinderen vertaald door , J.C. de Koning.

Omslag en 58 platen naar teekeningen van J.H.Isings.

Uitgegeven onder toezicht en met inleiding van Ds. J.J.Knapc.z.

Te Amsterdam bij H.J.Spruyt’s Uitg.Mij. – 1921.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Kleine Bijbelsche geschiedenis.

Afb. van Vierde druk.

Omslag en 57 illustraties van Isings.

Verhaald door J.C. de Koning.

Ingeleid door Ds.J.J.Knap

Omslag en 57 illustraties van J.H.Isings.

Te Amsterdam bij H.J.Spruyt’s Uitgevers 1921.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Ook 1 illustratie overgenomen in Bloei , leesboek voor de Christelijke school.

Deel 11a van J.Lens en H.J.van Wijlen.

Uitgegeven door H.J.Spruyt’s Uitg.Mij. te Amsterdam 1921.

 

Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes.

Eerste druk is uitgegeven in 1926.

Afbeelding van Achtste druk.

Editie , bestemd voor het onderwijs.

Omslag en 57 teekeningen van Isings.

Door W.G.van de Hulst.

H.J.Spruyt’s Uitgevers-Mij, N.V. – Amsterdam , 1949.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Afbeelding met papieren omslag van de Tiende druk.

Omslag en 57 teekeningen van Isings.

Door W.G.van de Hulst.

H.J.Spruyt’s Uitgevers-MIJ , n.v. -Amsterdam.

 

Afbeelding zonder papieren omslag van de Tiende druk.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes.

Deze afbeelding is van de Dertiende druk .

Door W.G.van de Hulst.

Met tekeningen van Isings.

Spruyt ,van Mantgem & De Does nv. – Leiden.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

t Was maar een slavinnetje.

Omslag getekend door Isings.

Naar een geschiedenis uit het Oude Testament.

Door D.H. de Liefde.

J.J.Groen & Zoon, N.V. – Leiden.

 

Het groote boek , voor de kleinsten verteld.

Voor en achterzijde van het boek getekend door Isings.

Door J.C.de Koning.

J.H.Kok – Kampen 1926.

 

Afbeelding van achterzijde van bovenstaand boek.

 

Kijken en luisteren.

Omslag en 6 illustraties van Isings.

Uitgegeven door de Jeugdcommisie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.

Herengracht 366

Amsterdam , October 1931.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Bijbelsche Platen.

51 teekeningen van J.H. Isings.

Met bijbehorende bijbeltekst.

Nederlandsch Bijbelgenootschap – Amsterdam – 1933.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Bijbelsche Platen.

Afbeelding van de Derde druk.

51 teekeningen van J.H. Isings.

Met bijbehorende bijbeltekst.

Nederlandsch Bijbelgenootschap – Amsterdam – 1950.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Bijbelsche Platen , plakboekje.

81 Illustraties van J.H. Isings.

Uitgegeven in 3 mapjes .

Uitgave van W.D.Meinema nv – Delft 1935.

Illustraties uit dit boekje ook in ,, Opwaarts , van H.ter Merwe en P.de Zeeuw.

Uitgave van W.D.Meinema nv – Delft 1936.

En in ,, Bloesem , weekblad voor jongens en meisjes.

Uitgave van W.D.Meinema nv – Delft 1947.

 

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

De 3 bijbehorende mapjes.

Bijbelse Platen.

81 Illustraties van J.H. Isings, Dezelfde als bovenstaand boekje.

Uitgegeven in 3 mapjes .

Uitgave van Vereniging tot verspreiding der Heilige schrift N.Z.Kolk 19 -21 , Amsterdam.

De Bijbel , behandeld voor jonge mensen.

OudeTestament.

Met 40 platen van J.H.Isings.

Wolf Meester (W.Meijer).

Uitgeversmaatschappij J.H.Kok n.v. – Kampen.

J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. – Groningen, Batavia.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

De Bijbel , behandeld voor jonge mensen.

Nieuwe Testament.

Met 20 platen van J.H.Isings.

Wolf Meester (W.Meijer).

Uitgeversmaatschappij J.H.Kok n.v. – Kampen.

J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. – Groningen, Djakarta.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

12 Afleveringen van het Oude Testament in 1947 en 7 afleveringen Nieuwe Testament in 1948.

Afbeelding uit een bovenstaand boek.

 

51 platen in verkleinde vorm opgenomen in ,, Bijbelsche beelden ten dienste van het Godsdienstonderwijs.

Ds.D.G.van Vreumingen.

J.B.Wolters – Groningen 1964.

Alle platen uit De Bijbel , behandeld voor jonge mensen , zijn ook afgebeeld in boek , Zestig Bijbelplaten.

 

Bijbelsche beelden ten dienste van het Godsdienstonderwijs.

Docenten boek.

Door Ds. D.G.van Vreumingen en met 51 platen door J.H. Isings getekend.

J.B.Wolters Groningen 1964.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Bijbelsche beelden , 17 platen voor het werkschrift.

Behorende bij bovenstaand boekje.

Mapje 1 , oude testament.

Afbeelding uit bovenstaand mapje.

 

Bijbelsche beelden , 17 platen voor het werkschrift.

Behorende bij bovenstaand boekje.

Mapje 2 , oude testament.

Afbeelding uit bovenstaand mapje.

Bijbelsche beelden , 17 platen voor het werkschrift.

Behorende bij bovenstaand boekje.

Mapje 3 , nieuwe testament.

Afbeelding uit bovenstaand mapje.

 

Zestig Bijbelplaten.

Zestig platen in de oorspronkelijke kleuren en met toelichtingen.

Ingeleid door Wolf Meesters.

Uitgeverij De Vuurbaak bv – Groningen 1977.

 

Afbeeldingen uit bovenstaand boek.

Golgotha.

De ontmoeting van de herders met Maria en Jozef.

 

Isings heeft voor verschillende uitgevers illustraties voor scheurkalenders verzorgd.

Voor Uitgeverij J.N. Voorhoeve ,uit Den Haag de Geillustreerde Christelijke kalender.

Voor Uitgeverij H.Veenman en Zn, uit Wageningen de Immanuel kalenders.

Voor Uirgeverij J.H.Kok , uit Kampen de Maranatha kalenders.

Voor Uitgeverij W.D.Meinema , uit Delft een gedenkkalender ,, Opwaarts uit 1936.

En voor Uitgeverij Gezelle Meerburg een kalender.

error: Content is protected !!