Historische schoolplaten getekend door J.H. Isings.

Historische schoolplaten voor de serie ,,Vaderlandse Geschiedenis ”getekend door J.H.Isings.

Geachte Lezer – es.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

Er zijn door J.H.Isings 43 Historische school/wandplaten geschilderd.

Er zijn later 7 platen uitgegegeven waar veranderingen zijn aangebracht zoals bij:

Krijgsraad voor de Vierdaagse zeeslag, 1666: daarbij zijn 2 verschillende platen een met o.a. 2 vogels om de linker sloep gedateerd 1911en een met 3 vogels om de linker sloep zonder data.

In een Middeleeuws klooster: een plaat zonder kruis – en beeld gedateerd 1912, een met kruis en beeld gedateerd 1912-1930 en een plaat waarbij het beeld i.p.v. roze,blauw is van data 1912-1972, uitgave De Vuurbaak.

Een stad in de Middeleeuwen: Een afbeelding waarbij de zakken met graan op de voorgrond open zijn en een afbeelding waarbij een zak is dicht geknoopt.

Karel V doet afstand van de regeering: gedateerd ’27 , zonder een bankleuning op voorgrond en zonder rode hoofdeksels en een plaat met een bankleuning op voorgrond en met rode hoofdeksels , gedateerd ’27 + ’51.

Een zomermiddag met den Muiderkring: Gesigneerd zonder jaartal ,waarbij de schoorsteenmantel recht is afgebeeld en de plaat met de signering linksonder met jaartal ’29 – ’52 , waarbij de schoorsteenmantel schuin is en met een andere voorstelling op de schoorsteenmantel.

Brabants dorp in de vijftiende Eeuw: een plaat gesigneerd linksonder met data ’62 en een plaat gesigneerd linksonder met data ’62 + ’72 , dit is een uitgave van De Vuurbaak Bij deze plaat staat een hond afgebeeld en er zit meer blad aan de bomen.

Prospectus van de Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Op den Dam, omstreeks 1665.

Gesigneerd linksonder met, J.H.Isings Jr.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst van J.H.Werkman.

Op de reede van Bantam, 1598.

Gesigneerd rechtsonder met, J.H.Isings Jr. 1911.VII.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Op de reede van Bantam, 1598.

Gesigneerd rechtsonder met, J.H.Isings Jr.

Tekstboekje voor de Katholieke scholen.

Tekst van J.H.Werkman.

Op de reede van Bantam, 1598.

Oprolbare linnen plaat.

Gesigneerd r.o. J.H. Isings.

Wolters – Noordhoff bv, Groningen.

Uitgeverij de Vuurbaak Groningen

Krijgsraad voor de vierdaagschen zeeslag, 1666.

Bij deze plaat zijn om de linker sloep ,3 vogels getekend.

En gesigneerd linksonder met J.H.Isings ’11.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Met tekst ,, Krijgsraad voor de vierdaagse zeeslag, 1666.

Bij deze plaat zijn om de linker sloep , 2 vogels getekend.

Gesigneerd linksonder met, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Krijgsraad voor de vierdaagse zeeslag, 1666.

Oprolbare plaat.

Gesigneerd l.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen , Djakarta.

Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.

Gesigneerd linksonder, J.H.Isings Jr.1911.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

In een middeleeuwsch Klooster.

Plaat zonder beeld en kruis.

Gesigneerd rechtsonder, J.H.Isings Jr.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

In een middeleeuwsch Klooster.

Plaat met rozig beeld en kruis aan de muur.

Gesigneerd linksonder, Isings 1912 en 1930.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

In een middeleeuws Klooster.

Oprolbare linnen plaat.

Plaat met rozig beeld en kruis aan de muur.

Gesigneerd linksonder, Isings 1912 en 1930.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.W.de Jongh, H.Wagenvoort en J.J.Moerman.

In een middeleeuws Klooster.

Oprolbare linnen plaat.

Plaat met blauw beeld en kruis aan de muur.

Gesigneerd linksonder, Isings 1912 en 1972.

l.o. Wolters – Noordhoff b.v., Groningen.

r.o. Uitgeverij de Vuurbaak Groningen.

Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785.

Gesigneerd linksonder, Isings Dec.1912.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

Voor honderd jaar.

Gesigneerd linksonder, Isings ’29.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Tekstboekje.

Tekst van J.W.de Jongh , herzien door D.Wijbenga.

Zelfde plaat met de naam, Uit de tijd van trekschuit en diligence.

Gesigneerd linksonder, Isings ’25.

l.o J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

r.o. J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.W.de Jongh en D.Wijbenga.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Een stad in de middeleeuwen.

Plaat met geopende zak op de voorgrond.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.W.de Jongh.

Tekstboekje.

Tekst van J.H.Werkman.

Tekstboekje.

c D.Wijbenga.

Een stad in de middeleeuwen.

Plaat met dicht geknoopte zak op de voorgrond.

Gesigneerd linksmidden, Isings.

Een stad in de middeleeuwen.

Oprolbare linnen plaat.

Plaat met dicht geknoopte zak op de voorgrond.

Gesigneerd midden linkerzijde Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Floris V door de Edelen gevangengenomen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’26.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Floris V door de Edelen gevangengenomen.

Oprolbare plaat op rol.

Gesigneerd r.o. Isings /26.

Wolters – Noordhoff b.v, Groningen.

Uitgeverij de Vuurbaak Groningen.

De Prins trekt over de Maas – 1568.

Gesigneerd linksonder, Isings /’26.

Tekstboekje.

Tekst van J.W.de Jongh , herzien door J.J.Moerman.

Tekstboekje.

Tekst van J.H.Werkman.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

De Noormannen voor Dorestad.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

De Noormannen voor Dorestad.

Oprolbare linnen plaat.

Gesigneerd r.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen , Djakarta..

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Karel V doet afstand van de regeering.

Gesigneerd linksonder, Isings ’27.

Tekstboekje.

Tekst van J.H.Werkman.

Karel V doet afstand van de regering.

Gesigneerd linksonder, Isings ’27 + ’51.

Wijzigingen o.a. op voorgrond een bankje en veranderde hoofddeksels.

Tekstboekje.

Karel V doet afstand van de regeering.

Gesigneerd l.o. Isings / ’27 +’51.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v.

Groningen , Djakarta.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Een zomermiddag met den Muiderkring.

Plaat met rechte schouw.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Een zomermiddag met de Muiderkring.

Plaat met scheve schouw.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’29 + 52.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh en herzien door J.J.Moerman.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh en herzien door D.Wijbenga.

Een zomermiddag met de Muiderkring.

Oprolbare linnen plaat.

Plaat met scheve schouw.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’29 + 52.

Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw.

Gesigneerd linksonder, Isings ’29.

Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw.

Oprolbare linnen plaat.

Gesigneerd l.o. Isings ’29.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff n.v. Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.W. de Jongh.

Tekstboekje.

Tekst van J.W.de Jongh en herzien door D.Wijbenga.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Luther op de Rijksdag te Worms, 1521.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’34.

Tekstboekje.

Tekst van H.Wagenvoort.

Tekstboekje.

Tekst van J.H.Werkman.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Een hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk, Augustus 1566.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’46.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Een hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk, Augustus 1566.

Oprolbare linnen plaat.

Gesigneerd r.o. Isings ’46.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff n.v. Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

De Dam te Amsterdam, 1666.

Gesigneerd linksonder, Isings ’47.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

De Dam te Amsterdam, 1666.

Gesigneerd r.o.Isings ’47.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Frederik Hendrik voor ’s Hertogenbosch, 1629.

Gesigneerd rechtsonder, Isings./’46.

Frederik Hendrik voor ’s Hertogenbosch, 1629.

Oprolbare linnen plaat.

Gesigneerd r.o. Isings / ’48.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Uitgave van J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v.

Groningen , Batavia.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Leidens ontzet, 3 October 1574.

Gesigneerd linksonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Leidens ontzet, 3 October 1574.

Oprolbaar op linnen.

Gesigneerd l.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

De grote vergadering te ’s Gravenhage 1651.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

De grote vergadering te ’s Gravenhage 1651.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen , Djakarta.

Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099.

Gesigneerd rechts middenonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Franse troepen trekken over de Lek – 15 Januari 1795.

Gesigneerd linksonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Franse troepen trekken over de Lek – 15 Januari 1795.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd l.o. Isings.

Wolters – Noordhoff b.v, Groningen.

Uitgeverij de Vuurbaak Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

,,Behouden Huys” op Nova- Zembla.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

,,Behouden Huys” op Nova- Zembla.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings.

j.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Romeinse legerplaats aan de Rijnmond ( Valkenburg ).

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Romeinse legerplaats aan de Rijnmond ( Valkenburg ).

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman en herzien door D.Wijbenga.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

De slag bij Nieuwpoort.

Gesigneerd linksonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Willem van Oranje in de Raad van State, 31 December 1564.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Willem van Oranje in de Raad van State, 31 December 1564.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v.

Groningen , Djakarta.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1688.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1668.

Oprolbare schoolplaat op linnen.

Gesigneerd rechts onder, Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort en J.J.Moerman..

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v.

Groningen , Djakarta.

Tekstboekje.

Tekst van J.J.Moerman.

Aankomst van Willem I te Scheveningen 1813.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Aankomst van Willem I te Scheveningen 1813.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen – Djakarta.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Willibrord de Apostel der Friezen.

Gesigneerd linksonder, Isings.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Willibrord de Apostel der Friezen.

c

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd linksonder, Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen – Djakarta.

.

Een buitenplaats aan de Vecht 1740.

Gesigneerd rechtsonder, Isings.

Een buitenplaats aan de Vecht 1740.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen – Djakarta.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Jacoba van Beieren voor Gorinchem, 1 December 1417.

Gesigneerd rechtsoner, Isings 1956 / ’57.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Jacoba van Beieren voor Gorinchem, 1 December 1417.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings 1956/57

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B.Wolters’Uitgeversmaatschappij n.v. Groningen , Djakarta.

Hunnebedbouwers.

Gesigneerd rechtsonder, Isings / ’59.

Hunnebedbouwers.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd r.o. Isings /59.

Wolters – Noordhoff b.v, Groningen.

Uitgeverij de Vuurbaak Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Toernooi te Haarlem, 1305.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’60.

Toernooi te Haarlem, 1305.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’60.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Binnenkomende Vloot voor Amsterdam 1665.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings / ’60.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

J.B. Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Karel de Grote te Aken, 808.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings / ’61.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

De Hanzestad Kampen, 1441.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd linksonder, Isings / ’62.

W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Brabants dorp in de vijftiende eeuw.

Oprolbare plaat.

Gesigneerd linksonder, Isings ’62.

J.W.de Jongh en H.Wagenvoort

Schoolplaten voor de Vaderlandse geschiedenis.

Voortgezet door J.J.Moerman en D.Wijbenga.

Uitgave J.B.Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Brabants dorp in de Middeleeuwen.

Bij deze plaat staat er een hond bijgetekend en bij de lopende man met paard staan nog 2 figuren afgebeeld en er zit meer bladeren aan de bomen.

Uitgeverij de Vuurbaak Groningen.

Wolters – Noordhoff bv, Groningen.

Rembrandt in zijn ,, Schildercaemer” 1665.

Oprolbare plaat.

Gesigneerd rechtsonder, Isings IX ’63.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Brand van Moskou, 1812.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd linksonder, Isings.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

J.B.Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Een gildeoptocht in Antwerpen, 1520.

Oprobare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings / 65.

Wolters – Noordhoff bv, Groningen.

Uitgeverij de Vuurbaak Groningen

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

In de drukkerij van Plantijn, Antwerpen 1570.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings 66/67.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Sprooksprekers in de Ridderzaal, 1394.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd rechtsonder, Isings ’68.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Naar het concentratiekamp, Januari 1945.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd middenonder, Isings ’69.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff nv Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

Naar het concentratiekamp, Januari 1945.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd middenonder, Isings ’69.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff nv Groningen.

Columbus neemt Guanahani in bezit, 12 Oktober 1492.

Oprolbare plaat op linnen.

Gesigneerd middenonder, Isings / VIII ’70.

J.W. de Jongh en H.Wagenvoort.

Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis.

Wolters – Noordhoff nv Groningen.

Tekstboekje.

Tekst van D.Wijbenga.

error: Content is protected !!