Mijn Schoolklas

Mijn schoolklas

Vanaf ong. Juli 1974 ben ik al bezig met mijn verzameling en heb ik naast Cornelis Jetses en Johan Herman Isings illustraties veel andere schoolmaterialen verzameld. Van deze materialen heb ik een eigen schoolklas ingericht. In dit gedeelte van de site laat ik u enkele hoogtepunten van mijn verzameling zien.

3 VERSCHILLENDE VERKEERSDOZEN.

3 nieuwe dozen met verkeerstekens en verkeerstekens voor het magn. verkeersbord , set 1 , 2 en 3.

Apart leesplankje , Aap – noot – mies , enz.

Tekenaar onbekend.

Catalogus, Nederlandsche Schoolplaten.

Wolters geeft in verschillende jaren een catalogus uit met daarin vermeld de door hun nieuw of gewijzigde uitgebrachte schoolplaten.

Nederlandsche Schoolplaten ong.1915.

Uitgave:

J.B.Wolters – Groningen en

J.B.Wolters – Groningen , Den Haag.

“Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis” .

De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787.

Getekend door J.J.R. De Wetstein Pfister.

De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572.

Getekend door Gerard van Hove.

Schoolplaten voor de serie ,,Vaderlandse Geschiedenis ” getekend door J.H. Isings” zijn geplaatst in rubriek,,Historische schoolplaten”.

“Behouden Huys Nova Zembla”.

“Krijgsraad Voor De Vierdaagse Zeeslag, 1666”.

Nederlandsche Schoolplaten October 1922.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

Ook een uitgave c.a. 1923/1924 met dezelfde omslag als bovenstaand.

Nederlandsche Schoolplaten Februari 1925.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten, Augustus 1927.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten, Maart 1931.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen. Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Den Haag.

Nederlandsche Schoolplaten 1932.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Den Haag.

Bijlage uit bovenstaande catalogus.

Nederlandse Schoolplaten 1940.

Uitgave: J.B.Wolters – Groningen – Batavia.

Schoolplaten serie: P.R.Bos. Platen A. O.

De Maashaven te Rotterdam.

Getekend door B.Bueninck.

Schoolplaten serie: Nederland in Woord en Beeld.

Door P.R.Bos – B.A.Kwast – F.Pelder .

De Rijn bij Rhenen ,1919.

Getekend door B.Bueninck.

Serie: Aardrijkskundige wandplaten van Nederland.

Door R.Schuiling en J.M.de Feyter.

Uitgave van N.V.Erven P.Noordhoff.

Landbouw in het noorden van Groningen ,1916.

Naar een olieverfschilderij door Johan Dijkstra.

Schoolplaten getekend door M.A.Koekkoek.

,, Het Naardermeer”.

Onze West Europese kleine vogels.

Vijf wandplaten naar aquarellen van J.H.Wallner.

Uitgave van J.B.Wolters.

In het barre getij.

Minnaars van de ruimte.

Bosvolkje.

Bonte wereld.

Vrienden van het naaldhout.

Schoolplaten van diverse illustrators.

Schadelijke Vogels.

Getekend door W.K. de Bruin.

Winterplaat van P.v.Geldorp.

Bij den Boer .

Uit de serie ,, Van Kindertaal tot Moedertaal ”.

Uitgave van M.Stenvert Zoon.

Getekend door Stan de Reuder.

Laatste gevecht aan de Grebbelinie.

Huzaren en Marechaussee’s verdedigen het viaduct te Rhenen , Mei 1940.

De Capitulatie te Wageningen.

Het Duitse leger geeft zich over , Mei 1945.

Onze Zuivelbereiding.

Serie van 6 schoolplaten geteken door M.Guthschmidt.

Prospectus, Onze zuivelbereiding.

Prospectus ,zuivelbereiding binnenzijde.

Schoolatlas voor Bijbelsche geschiedenis.

Afbeelding uit bovenstaande Atlas.

Verklarende plaat van het kerkelijk jaar.

error: Content is protected !!