Periodieke Uitgaven met J.H Isings

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

Timotheus.

Geillustreerd weekblad, onder hoofdredactie van J.N.Voorhoeve – Den Haag.

La Riviëre & Voorhoeve – Zwolle.

 

Omslag Jaargang 12 , jaren 1906 – 1907.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Historische beelden, Het lijden eener Vorstin.

 

Omslag Jaargang 14 , jaren 1908 – 1909.

Afbeelding uit bovenstaand boek, blz. 369.

 

Omslag Jaargang 15 , jaren 1909 – 1910.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Omslag Jaargang 18 , jaren 1912 – 1913.

Afbeelding uit bovenstaand boek, blz. 33.

De Fransche Krijgsraad in een Russische Wevershut.

Omslag Jaargang 19 , jaren 1913 – 1914.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Omslag Jaargang 20 , jaren 1914 – 1915.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Omslag Jaargang 21 , jaren 1915 – 1916.

Omslag Jaargang 23 , jaren 1917 – 1918.

Afbeeldingen van Isings uit bovenstaande uitgave.

 

Omslag Jaargang 24 , jaren 1918 – 1919.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Omslag Jaargang 25 , jaren 1919 – 1920.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Omslag Jaargang 26 , jaren 1920 – 1921.

Afbeeldingen uit bovenstaand boek.

 

Omslag Jaargang 27 , jaren 1921 – 1922.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Omslag Jaargang 28 , jaren 1922 – 1923.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Omslag Jaargang 29 , jaren 1923 – 1924.

Omslag getekend door J.H.Isings.

Afbeeldingen uit bovenstaand boek.

Omslag Jaargang 30 , jaren 1924 – 1925.

Omslag getekend door J.H.Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Omslag jaargang 31 , jaren 1925 – 1926.

Omslag getekend door J.H.Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Afbeelding uit Jaargang 1951 – jaar 1946.

 

Omslag van jaargang 1954 , jaar 1949.

Omslag getekend door J.H.Isings.

Gereformeerd weekblad voor jongeren.

Uitgave van J.N.Voorhoeve – Den Haag.

Door L.J.Veen.

Van af 1902 tot eind dertiger jaren in verschillende uitgaves illustraties van Isings opgenomen.

 

Artikel uit bovenstaande uitgave door M.C. Capelle.

De grootmeester onzer vertellers. W.G.van de Hulst Sr.

 

 

Jaargang 1955 , jaar 1950.

Geen illustratie’s van J.H. Isings.

Wel een artikel over Cornelis Jetses door Mia Oostveen.

 

Kleine martelaars in China.

Door Fritz Binde.

Met twee illustraties van Isings.

J.N. Voorhoeve – ’s Gravenhage.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Keh – kong , de melaatsche Chineezenknaap.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

De groote brand te Kieng-ning.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Sing en Jong door den Goeden herder gevonden.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

GEZOCHT…….Van deze serie .

Van drie Chineesche kindertjes.

 

 

Ons thuis.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Maandschrift voor kinderen.

Door L.J.Veen.

Uitgegeven door V.Loosjes , van 1904 tot 1909..

 

Voor de lieve kleinen.

Van 1901 tot 1925.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Uitgave van J.N.Voorhoeve – ’s -Gravenhage.

 

Onze kinderen.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

1903 tot 1914.

Uitgever Algemeen Handelsblad , Amsterdam.

 

Vrij en blij.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

van 1917 tot 1930.

Uitgever E.J.Bosch – Baarn.

Daarna door Bottenburg -Amsterdam.

 

Hou zee.

Afbeelding uitgave October 1918 t/m September 1919.

Omslag getekend door Cornelis Jetses.

van 1918 tot 1923.

Uitgever E.J.Bosch – Baarn.

Afbeeldingen uit bovenstaand boek.

Illustraties van J.H.Isings bij verhaal ,, Het zwarte schaap “, door G.Schrijver.

 

De goede tijding.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Vanaf 1922.

Uitgever W.D.Meinema – Delft.

Afbeeldingen ook gebruikt in ,, Bijbelse platen ,van W.D.Meinema – Delft 1935.

 

De Wandelaar.

Geillustreerd maandblad.

 

 

Vanaf 1929.

Rinke Tolman.

Uitgave A.G.Schoonderbeek – Laren.

 

Pionier.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

Orgaan van de Christiaan Missionary alliance 1939.

 

 

error: Content is protected !!