Schoolboeken met illustraties J.H. Isings

Geachte Lezer -es / Verzamelaar.

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

Indische Bloemen.

1 illustratie van Isings.

Leesboek voor de Christelijke scholen in Nederlandsch-Indié.

Door G.van Duinen en P.de Zeeuw J.Gzn.

Den Haag – n.v.G.B.van Goor Zonen’s U.M. 1930.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Ons oude Nederland.

De geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden ,aan het Nederlandsche volk verhaald.

Door L.Penning , schrijver van ,, De Oorlog in Zuid-Afrika.

Verlucht met 18 platen en een 150-tal Portretten van J.H.Isings Jr.

Rotterdam, D.A.Daamen 1905.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Ons oude Nederland.

Zelfde uitgave als bovenstaand , alleen een andere omslag.

De geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden ,aan het Nederlandsche volk verhaald.

Door L.Penning , schrijver van ,, De Oorlog in Zuid-Afrika.

Verlucht met 18 platen en een 150-tal Portretten van J.H.Isings Jr.

Rotterdam, D.A.Daamen 1905.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Tafreelen uit de Vaderlandsche Geschiedenis.

18 Platen uit bovenstaande boeken werden in apart in een map uitgegeven.

Dit zijn dezelfde platen als de serie ,, Nederland’s Verleden”.

Ons oude Nederland.

8 illustraties van Isings.

Door G.van der Meulen en H.Wansink.

Complete uitgave – 2e druk.

H.J.Spruyt’s Uitgevers- MIJ , n.v. – Amsterdam.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Zilver op Oranje.

Gedenkboekje bij het Zilveren Regeeringsfeest van H.M.de Koningin.

Voor de kinderen van de lagere school door G.G.van As , inspecteur van het lager onderwijs.

2 illustraties van Isings.

Uitgave D.A.Daamen – s’Gravenhage – 1923.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Uit de vreemde.

Schetjes uit het leven der Volken.

Door C.H.Krienen.

3 deeltjes met dezelfde omslag van J.H.Isings Jr.

1e deeltje met 10 illustraties van J.H.Isings Jr.

2e deeltje met 14 illustraties van J.H.Isings Jr.

3e deeltje met 10 illustraties van J.H.Isings Jr.

H.ten Brink – Meppel 1909.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Vaderlandsche geschiedenis.

 

 

2 delen in een band.

Omslag en 215 illustraties van Isings.

J. de Liefde en bewerkt door W.Swijnenburg.

D.A.Daamen – Rotterdam 1910.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Ook 13 illustraties uit dit boek in,, Prins Willem , Vader des Vaderlands.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

W.G. van de Hulst.

D.A.Daamen – s’Gravenhage 1933.

 

Vaderlandsche geschiedenis.

2 delen in een band.

185 illustraties van J.H.Isings Jr.

Naar J. de Liefde bewerkt door J.Lens.

D.A.Daamen – s’Gravenhage – 1922.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Oud en Nieuw.

Een gedichten bundel.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Omslag van Isings.

P.van Belkum – Zutphen 1911.

 

In en om de school.

Deel 5.

5e druk.

21 illustraties van Isings.

Omslag is getekend door C.Jetses.

Door A.G.Schilp en H.Wagenvoort.

J.B.Wolters – Groningen 1912.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

In en om ons huis.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

3 deeltjes met dezelfde omslag van Isings.

1e deeltje, 6e druk met 21 illustraties van Isings – jaartal 1914..

2e deeltje, 6e druk met 24 illustraties van Isings – jaartal1914.

3e deeltje, 5e druk met 20 illustraties van Isings – jaartal 1913.

H.Wagenvoort.

J.B.Wolters – Groningen

 

Oogst.

 

Bloemlezing voor het lager onderwijs door

F.H.N.Bloemink.

G.B. van Goor – Zonen – Gouda.

Deel 7 met 10 illustraties van Isings.

Deel 8 met 5 illustraties.

Deel 9 met 2 illustraties.

Deel 10 met 3 illustraties.

 

Afbeelding uit Deel 7.

Afbeelding uit Deel 8.

Afbeelding uit Deel 9.

Afbeelding uit Deel 10.

 

Oogst.

Bloemlezing door F.H.N.Bloemink.

Deel 7 t/m 10 met illustraties van Isings.

Deel 7 met 7 illustraties.

Deel 8 met 5 illustraties.

Deel 9 met 2 illustraties.

Deel 10 met 3 illustraties.

G.B. van Goor – Gouda.

Afbeelding uit deel 7.

 

Afbeelding uit deel 8.

 

Afbeelding uit deel 9.

 

Afbeelding uit deel 10.

 

Als ’t regent.

Met 7 illustraties van Isings.

G.B. van Goor en Zonen – Gouda. ???????

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Voor alle jaargetijden.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

illustraties van Isings.

G.B. van Goor en Zonen – Gouda. ???????

 

Gouden aren.

Deel 3.

13 illustratie van Isings.

Door Dr. G.A.Brands en R.W.Lieve, met mederwerking van C.A.G.Planye.

G.B. van Goor en Zonen – Gouda.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Uit ’s lands historieblaan.

Deel 3.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

2 illustraties van Isings uit.

P.de Zeeuw.

G.B. van Goor en Zonen – Gouda 1929.

 

Bloei.

Deel I t/m XI dezelfde omslag van Isings.

Deel I met 41 illustraties van Isings.
Deel II met 30 illustraties van Isings.

Deel III geen illustraties van Isings.

Deel IV met 6 illustraties van Isings.

Deel V met 27 illustraties van Isings.

Deel VI met 19 illustraties van Isings.

Deel VII met 29 illustraties van Isings.

Deel VIII met 20 illustraties van Isings.

Deel IX met 19 illustraties van Isings.

Deel X met 17 illustraties van Isings.

Deel XI met 1 illustraties van Isings.

J.Lens en H.J.van Wijlen.

H.J.Spruyt’s uitgevers – Amsterdam.

Afbeelding uit deel I.

Afbeelding uit deel II.

Afbeelding uit deel IV.

Afbeelding uit deel V.

Afbeelding uit deel VI.

Afbeelding uit deel VII.

Afbeelding uit deel VIII.

Afbeelding uit deel IX. 

Afbeelding uit deel X.

Afbeelding uit deel XI.

Historien onzer lage landen bij de zee.

2 delen dezelfde omslag van Isings.

Deel 1 met 29 illustraties en deel 2 met 15 illustraties van Isings.

Door D.Wouters.

P.Noordhoff – Groningen 1916.

Afbeelding uit deel 1.

Afbeelding uit deel 2.

Hoe het groeide.

2 Illustraties van Isings.

Door J.Lukkes en J.A.J. Nonnekens.

Tweede deeltje , Vijfde druk.

P.Noordhoff N.V. – 1955 – Groningen – Djakarta.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Groot vertelboek van de geschiedenis des Vaderlands.

Afbeelding deel 1.

Deel 1 met 21 illustraties en deel 2 met 7 illustraties van Isings.

Door D.Wouters en J.Hoogwerf.

P.Noordhoff – Groningen 1928.

Afbeelding uit deel 1, van bovenstaand boek.

Afbeelding uit deel 2.

Omslag is hetzelfde als van deel 1.

 

 

Vaderlandsche geschiedenis.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Met 4 illustraties van Isings.

J.H.van Haren.

P.Noordhoff – Groningen 1927.

Elck wat wils.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

Omslag en 13 illustraties van Isings.

W.G. van de Hulst en K. ter Beeke.

H.ten Brink – Arnhem.

Later door G.J.A.Ruys – Utrecht.

 

Neerlandia.

Door D.Wouters.

Delen 1-2-5-6 en slotbundel met dezelfde omslag getekend door Isings.

Slotbundel met 49 illustraties van Isings.

P.Noordhoff – Groningen 1917.

 

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Uit vroeger eeuwen.

3e deeltje.

19 illustraties van Isings.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje.

J.B.Wolters – Groningen 1918.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Kleine vaderlandsche geschiedenis A.

Deeltje A, met 8 illustraties van Isings.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje.

J.B.Wolters – Groningen 1918.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Kleine vaderlandsche geschiedenis B.

Deeltje B, met 6 illustraties van Isings.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje.

J.B.Wolters – Groningen 1918.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Kleine Vaderlandse geschiedenis voor de lagere school.

Door T.Pluim , herzien door A.Egmond.

P.Noordhoff N.V. – Groningen – Batavia.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Geschiedenis van Nederland voor de Indische scholen.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

16 illustraties van Isings.

J.B.Wolters – Groningen 1926.

 

Veertig Jaartallen.

Afbeelding van 7e druk 1932.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje , met medewerking van J.Otte.

J.B.Wolters – Groningen 1929.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Fris en Fraai.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Deel 5.

2 illustraties van Isings.

W.Wiltschut.

G.B. van Goor – ’s Gravenhage 1919.

 

Toen …. en nu !

Leesboek over de geschiedenis van het Vaderland voor de Christelijke scholen.

Omslag en 21 illustraties van Isings.

W.G. van de Hulst en R.Huizinga.

J.B.Wolters – Groningen 1924.

Deel 1.

Omslag van Isings.

Deel 2.

Omslag van Isings.

Deel 3.

Omslag en 21 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Nieuwe klanken.

Leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school door

Josef Cohen en Wytze Keuning.

Bij J.B.Wolters – Groningen – Den Haag 1920.

Afbeelding van de omslag van de 6 deeltjes door J.H.Isings Jr. getekend.

Alleen in deel 1 en 2 teekeninngen van J.H.Isings Jr.

Deel 3-4-5-6 ,zijn met teekeningen van L.O.Wenckenbach.

Afbeelding uit deel 1.

Deel 1, met omslag en 14 teekeningen van J.H.Isings Jr.

 

Afbeelding uit deel 2.

Deel 2, met omslag en 11 teekeningen van J.H.Isings Jr.

 

Deutsches Lesebuch fur Niederlander.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

20 illustraties van Isings.

A.van Dissel.

J.Ykema – Den Haag 1921.

Lentezangen.

Omslag van Isings.

Door G.van Hees en J.van Herwaarden.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag 1922.

Lentezangen voor de kleintjes.

Omslag van Isings.

G.van Hees en J.van Herwaarden.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag 1921.

 

Lentezangen.

Voor kleuters en kleintjes.

Afbeelding van 4e druk.

J.B.Wolters – Groningen, Djakarta 1953..

G.van Hees en J.van Herwaarden.

J.B.Wolters – Groningen 1921.

 

 

Leesboek voor de Volksschool.

Deel IX, Stofgoud.

Voor het 6e leerjaar.

12 illustraties van Isings.

L.Leopold en J.B.Ubink.

J.B.Wolters U.M. Groningen , Den Haag 1921.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Leesboek voor de Volksschool.

Deel X,Bonte stenen.

12 illustraties van Isings.

L.Leopold en J.B.Ubink.

J.B.Wolters U.M. Groningen , Den Haag 1921.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Goede vrienden.

2 delen.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

Deel 1, Omslag en 33 illustraties van Isings – jaartal 1922.

Deel 2, Omslag en 15 illustraties van Isings – jaartal 1923.

W.Merode ( W.E.Keuning).

 

Het nieuwe taalboek voor de lagere school.

Serie B.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

Deel 1, 132 illustraties van Isings.

Deel 2, 38 illustraties van Isings.

E.Vrieze.

G.B.van Goor – Gouda 1922.

 

Op zonnige wegen.

Deel 2.

4 illustraties van Isings.

T.van der Blink.

J.B.Wolters – Groningen 1923.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

 

Nieuwe oogst.

Bloemlezing voor het lager onderwijs.

Door F.H.N. Bloemink.

Gouda – G.B.van Goor Zonen.

Afbeelding uit het Zesde deeltje.

Deel 6 met 3 illustraties van J.H.Isings.

Afbeelding uit het Zevende deeltje.

Deel 7 met 1 illustraties van J.H.Isings.

Afbeelding uit het Achtste deeltje.

Deel 8 met 6 illustraties van J.H.Isings.

Nieuwe oogst.

Andere omslag.

Deel 6 met 1 illustraties van J.H.Isings.

 

Afbeelding uit deeltje 6.

 

Afbeelding uit deeltje 8.

Deel 8 met 6 illustraties van J.H.Isings.

 

Afbeelding uit deeltje 9.

Deel 9 met 1 illustraties van J.H.Isings.

Voor vrije uren.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

1 illustratie van Isings.

Verdere gegevens nog onbekend.

 

Gouden aren.

Deel 3.

13 illustraties van Isings.

Dr.G.A. Brands en R.W.Lieve.

G.B.van Goor – Gouda 1925.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Gouden aren , Voor de Indische scholen.

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

2 delen met 1 illustratie van Isings.

J.A.M. Augustijn , W.P.Jonkmans en R.W.Lieve.

G.B.van Goor en Zonen – Gouda 1926.

 

Uit ’s lands historieblaan.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Deel 2 met 3 illustraties van Isings.

P.de Zeeuw.

G.B.van Goor en Zonen – Den Haag 1929.

 

Das Weihnachtsoratorium.

4 illustraties van Isings.

A.Stern.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag 1925.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Deutsches Lesebuch für Christliche Schulen.

Deel 3 en 4 in een band.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Deel 3, Der Schulmeister und sein Sohn

Deel 4, Die Flut des lebens.

0mslag en 10 illustraties van Isings.

A.Stern.

P.Noordhoff – Groningen 1926.

 

Het nieuwe taalboek voor de lagere scholen in Ned.Indie bewerkt.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

2 delen, aantal illustraties nog onbekend.

E.Vrieze.

Bewerking door H.Ennen en G.H.Knol.

G.B. van Goor – Den Haag 1926.

 

 

Bonte bloemen.

Leesboek voor de Christelijke school.

 

Deeltjes 3-5-6-9-10-11 en 12.

Veschillende illustraties van Isings overgenomen uit andere boekentitels overgenomen.

G.B.van Goor – Den Haag.

Afbeelding uit deel 5.

Afbeelding uit deel 6.

 

Uit het Sagenland.

Leesboek voor de hogere klassen der lagere school.

C.Bruijn en N.van Hichtum (Sjoukje M.D.Troelstra-Bokma de Boer)

J.B.Wolters – Groningen.

 

Eerste deel , Europa.

.

Omslag en 16 teekeningen van Isings.

Door Cor Bruijn en N.van Hichtum.

Bij J.B.Wolters – Groningen 1927.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Derde deel , De Werelddeelen.

Omslag en 16 teekeningen van Isings.

Door Cor Bruijn en N.van Hichtum.

Bij J.B.Wolters – Groningen 1929.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Uit het Sagenland.

Met 32 illustratie van J.H.Isings en verder geillustreerd door J.Gabriëlse en S.Pennink.

Door Cor Bruijn en N.van Hichtum (Sjoukje M.D.Troelstra-Bokma de Boer).

Nederland.

Indonesië en Suriname.

Europa.

Andere Werelddelen.

Uitgeverij Ploegsma – Amsterdam , 1949.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Oude verhalen.

Eerste deel, Historische personen.

Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school.

Door Jac. van der Klei en Joh. Veenbaas.

Omslag en 15 illustraties van Isings.

J.B.Wolters – Groningen 1927.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Oude verhalen.

Tweede deel, Mythen en Sagen.

Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school.

Door Jac. van der Klei en Joh. Veenbaas.

Omslag en 14 illustraties van Isings.

J.B.Wolters – Groningen 1927.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Leesboek voor de laagste klassen van het Christelijk Gymnasiaal, Middelbaar, Kweekschool en Ulo onderwijs.

 

Deel II , met 11 illustraties van Isings.

Dr. P.A.Lansberg en Dr. C.Tazelaar.

J.B.Wolters – Groningen – Den Haag 1927.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Het Ruisende woud. (Het Ruischende woud).

Leesboek voor de lagere school.

Door Jac. van der Klei en J.B.Ubink.

5e deeltje.

Omslag en 46 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters – Groningen – 1933.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

6e deeltje.

Omslag en 46 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters – Groningen – 1933.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

7e deeltje.

Omslag en 53 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters – Groningen – 1932.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

8e deeltje.

Omslag en 52 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters – Groningen – 1931.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

9e deeltje.

Omslag en 51 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters – Groningen – 1930.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

10e deeltje.

Omslag en 51 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters – Groningen – 1930.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Feiten en verhalen.

Eerste deeltje.

Omslag en 27 teekeningen van Isings.

Leesboek over de Vaderlanse geschiedenis.

Door J.G.Kramer en Jac. van der Klei.

J.B.Wolters – Groningen 1931.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Tweede deeltje.

Omslag en 27 teekeningen van Isings.

Leesboek over de Vaderlanse geschiedenis.

Door J.G.Kramer en Jac. van der Klei.

J.B.Wolters – Groningen 1931.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

In volle wapenrusting.

Deel 1.

Omslag en 10 illustraties door J.H.Isings.

Schetsen uit de geschiedenis der kerk.

Door Joh. van Hulzen , L.Keemink en Anne de Vries

J.B.Wolters – Groningen 1936.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Deel 2.

Omslag en 10 illustraties door J.H.Isings.

Schetsen uit de geschiedenis der kerk.

Door Joh. van Hulzen , L.Keemink en Anne de Vries

J.B.Wolters – Groningen 1936.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Toen …. en nu !.

Deel 1.

Schetsen uit de algemene geschiedenis.

Door W.G. van de Hulst , Joh.van Hulzen en Anne de Vries.

Omslag en 17 illustraties door J.H.Isings.

J.B.Wolters – Groningen, 1937.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Toen …. en nu !.

Deel 2.

Schetsen uit de algemene geschiedenis.

Door W.G. van de Hulst , Joh.van Hulzen en Anne de Vries.

Omslag en 15 illustraties door J.H.Isings.

J.B.Wolters – Groningen, 1937.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Vlug naar het doel.

Prettige en doelmatige leesmethode voor de Indische school.

Met gekleurde platen van J.H.Isings.

S.Venema.

G.B.van Goor Zonen’s U.M.NV. – Den Haag.

Deeltje 1 – Geen afbeelding beschikbaar.

 

Deeltje 2.

Omslag en 50 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Deeltje 3.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Langs rijpende velden.

Prospectus.

 

Langs rijpende velden.

Nieuwe serie leesboeken voor de Christelijke lagere school in Nederlansch Indie.

P.Lamain en R.Zijlstra.

J.B.Wolters -Groningen – Batavia 1939.

 

Deeltje 5a.

Omslag en 17 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Van de deeltjes 6a -6b en 7a die ook zijn voorzien met illustraties van Isings heb ik nog geen afbeeldingen van.

 

Geillustreerde Vaderlandse geschiedenis voor jong en oud Nederland.

Omslag en 17 illustratie van Isings.

Door P.Louwerse.

Bewerking van J.J.Moerman.

Amsterdam – Van Holkema Warendorf N.V. 1940.

 

Bij latere uitgaven bewerkt door J.J.Moerman en D.Offringa.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Voor jong Indonesie.

A.M. de Man – Sonius.

Met medewerking van H.P.van der Laak.

J.B.Wolters – Groningen 1947.

Deel 1.

Omslag en 19 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Deel 2.

Omslag van Isings, geen afb. in boekje van Isings.

Deeltje 2a.

Omslag van Isings, geen afb. in boekje van Isings.

Deeltje 3a.

Omslag en 19 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Deeltje 4.

Omslag van Isings, geen afb. in boekje van Isings.

Deeltje 4a.

Omslag en 15 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

Eerder is deze serie uitgegeven met de titel ,, Voor jong Indie.

Livius – Ab urbe condita.

Deel 1, Libri XXI – XXII – XXII.

45 illustraties van Isings.

Door Dr. P.K.Huibregtse.

J.B.Wolters – Groningen – 1954.

Afbeelding van bovenstaand boekje.

Livius – Ab urbe condita.

Deel 2, Libri XXIV – XXV – XXVI.

53 illustraties van Isings.

Door Dr. P.K.Huibregtse.

J.B.Wolters – Groningen – 1956.

Afbeelding van bovenstaand boekje.

Livius – Ab urbe condita.

Deel 3, Libri XXVII – XXVIII – XXIX – XXX.

50 illustraties van J.H.Isings.

Door Dr. P.K.Huibregtse.

J.B.Wolters – Groningen – 1958.

Afbeelding van bovenstaand boekje.

 

Van Hunebed tot heden.

Vaderlandse geschiedenis voor Christelijke lagere school.

J.Vlasbom

J.B.Wolters – Groningen 1960.

 

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

error: Content is protected !!