Religieuze werken en kerkgeschiedenis J.H Isings

Mocht u onjuistheden tegenkomen en of aanvullingen voor deze site bezitten dan hoor ik graag van u.

KLIK dan op ,, Neem contact op ” via link aan linker onderzijde.

 

Christen en Christinnereis.

50 nieuwe illustratieën van J.H. Isings Jr.

John. Bunyan.

Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac. R.Bremer.

Met een inleidend woord van Dr.H.M.van Nes , predikant te ’s Gravenhage.

 

In 1929 uitgegeven een volksuitgave in 2 delen met 10 illustraties van Isings.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Christen en Christinnereis.

50 nieuwe illustratieën van J.H. Isings Jr.

John. Bunyan.

Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac. R.Bremer.

Met een inleidend woord van Dr.H.M.van Nes , predikant te ’s Gravenhage.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

De Christen en Christinnereis.

Omslag en 10 illustraties van J.H.Isings.

Vertaald en ingeleid door A.G.Wolf v.d.m.

W.D.Meinema – Uitgever – Delft -1928.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

De Christen en Christinnereis.

Negende druk.

Door John Bunyan en vertaald en ingeleid door A.G.Barkey Wolf v.d.m.

Met 10 grote platen van J.H.Isings.

Uitgeverij Meinema – Delft.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

De Christen en Christinnereis.

Twaalfde druk.

Door John Bunyan en vertaald en ingeleid door A.G.Barkey Wolf v.d.m.

Met 20 grote platen van J.H.Isings.

Uitgeverij Meinema – Delft.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Over de menschwording Gods.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

1 illustratie van Isings.

Anselmus.

G.F.Callenbach – Nijkerk 1908.

 

Geschiedenis des Christendoms in de loop der tijden.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Omslag van Isings.

F.Oehninger.

J.M.Bredee – Rotterdam 1910.

Het Christendom in woord en beeld.

Omslag getekend door Isings.

Door Dr. B.Rogge , bewerkt door Prof.Dr.H.M.van Nes.

Uitgegeven door J.M.Bredee’s Boekhandel en uitgevers Mij. te Rotterdam – 1915.

 

Naar het land der vaderen.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Omslag van Isings.

J.R.Callenbach.

G.F.Callenbach – Nijkerk 1911.

Omslag ook gebruikt voor ,, Uit een heilig verleden ,van J.R. Callenbach e.a.

G.F.Callenbach – Nijkerk 1912.

 

Recht en gericht.

Omslag getekend door Isings.

van Dr.J.R. Callenbach e.a.

Nijkerk -G.F.Callenbach – 1912.

 

Een kind is ons geboren.

Omslag en 6 illustraties van Isings.

Nellie (M.P.van Kol-Porrey).

’s Gravenhage D.A. Daamen 1912.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Meisjesroeping.

Omslag van Isings.

Door Mevr. Adolf Hoffmann.

Naar het Duitsch door B.

Amsterdam – W.Kirchner – 1914.

 

 

Oostersch Leven.

Eerste deel.

Omslag van Isings.

Door Dr. H.T.Obbink.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1914.

Oostersch Leven.

Tweede deel.

Omslag van Isings.

Door Dr. H.T.Obbink.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1915.

 

De Goede belijdenis.

Omslag van Isings.

Dr.B.Wielenga Fernhout e.a.

H.J.Spruyt – ’s Gravenhage 1915.

 

De opgang uit de hoogte.

Omslag van Isings.

Door Dr.E.J.W. Posthumus Meyjes.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1916.

 

Het brood des levens.

Omslag van Isings.

Door Dr.J.R. Callenbach.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1917.

 

Dr. Maarten Luther.

Met 25 pentekeningen van J.H.Isings Jr.

Dr. J.R.Callenbach.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1917.

 

Afbeelding uit boven staand boek.

 

De held van Wittenberg.

Met 17 illustraties van Isings.

Door J.Schouten.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1917.

Afbeelding uit boven staand boek.

De man die de Heere vreest.

Omslag van Isings.

Door K.Fernhout Mzn.

V.D.M. te Amsterdam.

Amsterdam – W.Kirchner – 1917.

 

Gulden spreuken.

Omslag teekening van J.H.Isings Jr.

Door Hermanna.

Met illustraties van Jan Wiegman.

D.A.Daamen – Den Haag 1917.

 

Uw echt.

Een boek voor verloofde en gehuwde vrouwen.

Naar het Duitsch van Mevr.Adolf-Hoffman , door D.A.K.

Omslag van Isings.

Amsterdam – W.Kirchner – 1918.

 

Kruis en kroon.

 

Omslag van Isings.

Dr. J.J.Knap.

G.F.Callenbach – Nijkerk 1918.

 

Het boek met zeven zegelen.

Afbeelding van Tweede druk.

Omslag geillustreerd door Isings.

Door J.N.Voorhoeve.

J.N.Voorhoeve – Den Haag 1918.

 

Een uitverkoren vat.

Omslag Isings.

Door Dr. J.J.Knap Czn.

Nijkerk -G.F.Callenbach – 1922.

 

Eenheid en gemeenschap.

Omslag van Isings.

Door J.N.Voorhoeve.

‘s-Gravenhage – J.N.Voorhoeve – 1920.

De dageraads des heils.

Omslag Isings.

Door Dr. J.J.Knap Cnz.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1923.

 

De dageraads des heils.

Zelfde als bovenstaand , alleen andere kleur omslag.

 

Omslag Isings.

Door Dr. J.J.Knap Cnz.

Nijkerk – G.F.Callenbach – 1923.

 

Slachtschaepkens Christi.

5 illustraties van Isings.

P.de Zeeuw.

W.M.den Hertog – Utrecht 1924.

Twee illustraties ook gebruikt in Timotheus van jaargang 1914.

Wendelmoet van Monnikendam.

Een illustratie opgenomen in Wendelmoet van Monnikendam, van P.de Zeeuw.

Uitgegeven door J.M.Bredee – Rotterdam 1928.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

Onze Bijbel in het volksleven.

Omslag en 12 illustraties van Isings.

Vrij naar ’t Duitsch van Dr.G.Fullkrug.

Uitgave Nederlandsch Bijbelgenootschap. 1925.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boekje.

 

School en kerk.

Omslag van Isings.

Door H.Bakker , Neder.Hervormd Predikant te Amsterdam.

H.Veenman en Zonen – Wageningen 1933.

 

Israels feesten.

 

Nog geen afbeelding beschikbaar.

 

Omslag van Isings.

J.Rottenberg.

H.Veenman en Zoon – Wageningen 1934.

De Morgenstond nadert.

Omslag en 10 illustraties van Isings.

Door Dr. J.H.Gunning J.Hz.

Tweede vermeerderde druk.

H.J.Spruyt’s Uitgevers -Maatschappij ,n.v. Amsterdam 1935.

 

Afbeelding uit het bovenstaand boek.

error: Content is protected !!